Pyber János (1562-1633)

Esztergomi kanonok, pécsi címzetes püspök, nagyváradi választott püspök, egri megyéspüspök.

Hivatkozás:Kollányi 196.
Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 879.


 
kézírásos bejegyzés

Joannis Pÿber Eppus Quinqueecclesiensis verus possessor
Contemne et vinces

A hordozókötet adatai