Vantsay (Vantsai, Vancsay) János (?-1806)

Esztergomi kanonok.

Hivatkozás:Kollányi 403.
Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 1012.


 
kézírásos bejegyzés

Inscriptus Cathalogo Librorum V: Capli E. M. S. Ao 1806a post obitum Illmi D. Joannis
Vantsay, Praepos: S. Stephani

A hordozókötet adatai