Ferences Rend, Pozsony konvent
Ordo Fratrum Minorum (Pozsony)

 

kézírásos bejegyzés

Conventus Posoniensis Frum Minorum

A hordozókötet adatai