Gyürki Vince (1811-1879)

Káplán Bajna, Hontnádas, Garamújfalu, Dunamocs, Ipolyság településeken, majd plébános Alsópalojtán, Rimócon és Naszvadon.


Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 606.

kézírásos bejegyzés

Gyürky Vinczétül Mocson 1837 26dik 8berben

A hordozókötet adatai