Robik János Alajos (1648-1701)

Perneki, 1685-től körmöcbányai plébános, 1692-től pozsonyi, majd 1700-tól esztergomi kanonok.


Hivatkozás: Kollányi 318.

Kapcsolat: Fábry Márton

 

kézírásos bejegyzés

Hic Concionator est mihi Joanni Aloysio
Robik dum essem Parochus Hodrussbanja,
Platea Schemniciensi, legatus pro legendis sacrificijs Missa (et lectis)
ab Adm. Rndo Dno Martino Fabri ,
tunc Parocho in Zarnovica ad Gronum Anno 1674.
Quo anno ibidem pie obijt, et sepultus est

A hordozókötet adatai