Zászlós Márta (1894-1944)

Művészettörténész.

Kapcsolat:Serédi Jusztinián

kézírásos bejegyzés

Dr. Serédy Jusztinián Nagyságos Urnak tisztelettel: Zászlós Márta Bpest. 1925. XII. 21.

A hordozókötet adatai