Kassai Királyi Állami Jogakadémia. Könyvtár

Evangélikus lelkész.


Hivatkozás:Röszler István, Adalékok a Kassai Kir. Jogakadémia könyvtárához, Magyar Könyvszemle, 7.évf., 1-4.sz. (1882), p. 1-30.

 

kézírásos bejegyzés

Bibl. R. Acad. Cassoviensis

A hordozókötet adatai