Jedlicska Pál (1844-1917)

Pápai prelátus, érseki helynök, esztergomi kanonok.

 

pecsét

felirat:
Jedlicska Pál praelatus-kanonok

A hordozókötet adatai