Kussanics György (1706-1757)

Esztergomi kanonok, madocsai apát, apostoli protonotárius.


Hivatkozás: Kollányi 356.

kézírásos bejegyzés

Ex libris Kussanicsianis ad Praefecturam Strigoniensem deputatis

A hordozókötet adatai