Rotári János (?-1767)

Nagyszelezsény, majd Garamújfalu plébánosa, 1756-tól az esztergomi szeminárium spirituálisa.


Hivatkozás:Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 900.

kézírásos bejegyzés

Ex legato A. R. Dni Joanis Rotári Seminarij S. Stephani R. Hungariae olim
Spiritualis pro usu successorum

A hordozókötet adatai