Thurzó György (1567-1616)

Nádor, Árva vármegye örökös főispánja.


Ludányi Mária, Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában, 1611-ben. In: Collectanea Tiburtiana : tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, szerk. Galavics Géza, Herner János, Keserű Bálint, Szeged, 1900, 271-277.

Saktorová, Helena, Thurzó György nádor és az Illésházyak családi könyvtára. In: Kék vér, fekete tinta : arisztokrata könyvgyűjtemények 1500-1700, szerk. Monok István, Bp. OSZK, 2005, 141-147.

super ex libris

felirat:
C G T R H P 1611
(Comes Georgius Thurzo Regni Hungariae Palatinus)

A hordozókötet adatai