Révay Imre (?-1688)

Szklabinyai nemes, Turóc vármegye főispánja, Révay Ferenc (?-1670) turóci főispán fia.


kézírásos bejegyzés

Sum hic liber Emerici Revay Liberi Baronis Anno Domini 1642

A hordozókötet adatai