Révay Péter (1568-1622)

Koronaőr, Turóc vármegye főispánja, királyi tanácsos.


kézírásos bejegyzés

Sum Petri de Rewa & Amicor[um] A aerae Christianae 1590 Argentorati manu propria

A hordozókötet adatai