Pesti (Pesty) János (XVII-XVIII. sz.)

Pápai nemes.


kézírásos bejegyzés

Pesty János úr kezetül jött Kenessey István possessiojában Cserében adattott Pápista Biblia Pesty uramnak erette anno 1711

Kapcsolat: Kenessey István

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Nemz. Pesti János apámuramnak választotta Georg. Szokolyai, 1690.

Kapcsolat: Szokolyai György

A hordozókötet adatai