Csemez József (1855-1929)

Matematika – fizika szakos gimnáziumi tanár Győrben, Pécsett, majd Nagybányán. 1897-től a budapesti Erzsébet Nőiskola tanára.


Kapcsolat: Simor János

kézírásos bejegyzés

Ezen kodex eddig nem ismert első huszonhárom lapját 1-től 25-ig Csemez József győri isk. igazg. tollnoktól 1880-évben háromszáz forinton megvette, s a meglevő részhez illesztette Simor János bíbornok hercegprímás és esztergomi érsek

A hordozókötet adatai