Mayer János (XV. sz.)

Esztergomi egyházmegyés pap.


Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 778.

kézírásos bejegyzés

Iste est liber Iohannis de Kremniczia

A hordozókötet adatai