Bosnyák Tamás (ca. 1575-ca. 1635)

A bejegyzés feltehetően Bosnyák Tamás végvári vitézre, várkapitányra (1609-től báró, királyi tanácsos, főétekfogó mester) utal.


Hivatkozás: Matunák Mihály, A magyarbéli Bosnyák-család története, Körmöczbányán, 1895.

kézírásos bejegyzés

Mag. D. Thoma’ Bosniak

A hordozókötet adatai