Szuhay István (1551-1608)

Esztergomi kanonok, váci, majd egri és nyitrai püspök, kalocsai érsek.

Hivatkozás: Kollányi 187.

Hivatkozás: Monok István, A humanizmus és a protestantizmus áttűnései a Magyar Királyság és Erdély
olvasmányműveltségében, Bp., Eger, 2020. p. 125.


kézírásos bejegyzés

Stephani Marchionis Szuhai et amicorum

A hordozókötet adatai