Stephanus Joachimus a S. Benedicto (XVI. sz.)

A pozsonyi Szent Márton székesegyház plébánosa, pozsonyi kanonok.


Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 939.


kézírásos bejegyzés

Steph: Jochm a S. Benedicto Canonici et Parochi Posonien:

A hordozókötet adatai