Barkóczy Zsigmond Ferenc József Antal (XVIII. sz.)


kézírásos bejegyzés

Ex libris Sigismundi Francisci Josephi Antoni Barkoczy
Anno 1706 scriptus

A hordozókötet adatai