Labsánszky (Lapsánszky) Ferenc (1658-1710)

Esztergomi kanonok, rosoni választott püspök.

Hivatkozás: Kollányi 317.


kézírásos bejegyzés

Ex libris sacri fori Strigoniensis Anno 1712 aqvisitus.
Post mortem Illmi et Rdissimi Dni Fra. Labsanszki

A hordozókötet adatai