Bárdy Ádám (1734-1821)

Rozsnyói kanonok, szerviai választott püspök.


kézírásos bejegyzés

Ex libris Adami Bárdy Cath. Eccliae Rosnaviensis
Lectoris et Canonici

A hordozókötet adatai