Galamboki Máté (?-1593?)

Vasvári kanonok, csornai prépost.


Hivatkozás:A csornai prémontrei kanonokrend keszthelyi gimnáziumának értesitője az 1941/42. tanévről

kézírásos bejegyzés

Liber Magri. Matthei de Galambok emptus Wien …

A hordozókötet adatai