Stephaneum (Szent István Szeminárium), Nagyszombatkézírásos bejegyzés

Anno Domini 1690. die 29. 8bris Catalogo Seminarij S. S. R. H. inscriptus.

A hordozókötet adatai