Bethlen Sámuel (1696-1755)

Fogarasföld főkapitánya, a marosvásárhelyi kollégium gondnoka, az erdélyi református eklézsiák, kollégiumok és iskolák főkurátora, guberniumi tanácsos.

Kapcsolat: Verestói György


kézírásos bejegyzés

Gratissima oblatione Cl. Georgii Verestói obtinuit Samuel de Bethlen 1732.

A hordozókötet adatai