Keller János (1815-1903)

Szakolcai káplán, később nagyszombati kanonok.

Kapcsolat:Matuska Henrik Bernát


Hivatkozás:Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 680.

kézírásos bejegyzés

Admodum Reverendo Domino Joanni Keller Cooperatori Szakolczensi etc. pro memoria Autor

A hordozókötet adatai