A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


A Fugger-gyűjtemény digitalizált kötetei

A Főszékesegyházi Könyvtár jelentős fejlődésnek indult Lippay György (1642-1666), valamint Szelepcsényi György (1666-1685) érsekségének idején. Lippay tervszerűen fejlesztette könyvtárát azáltal, hogy megvásárolta a Fuggerek 1681 kötetes állományát, amelyet Szelepcsényi további vásárlásokkal gazdagított. A nagyszombati könyvtárat számos érseki és kanonoki hagyaték gyarapítja, így állomány az 1670-es években megközelítette a 3000 kötetet, ekkor készítteti el az érsek a könyvtár máig ismert első betűrendes és tematikus katalógusát.


Az Esztergomi Főegyházmegye schematismusai (1647-1970)

Az Esztergomi Főegyházmegye körlevelei 1865-1955

Betűrendes, kézzel írt cédulakatalógus

Az 1960-es évek elejéig beszerzett könyvekről tájékoztat. Szerző, cím, bizonyos esetekben tárgyszó szerinti visszakeresést tesz lehetővé.

Kéziratok katalógusa

A dr. Kovách Zoltán által készített kéziratkatalógus.

XVII. századi katalógus

Könyvtárunk egyik legrégebbi fennmaradt katalógusa a XVII. század végéről.

Pribelyi Ferenc: Incunabula Typographiae ... in Ven. Capituli E. M. Strig. Bibliotheca praefulgentia. - Tyrnaviae, 1840.

A Könyvtár ősnyomtatványainak 19. századi felsorolása, egyben az első magyarországi, kizárólag ősnyomtatványokat tartalmazó nyomtatott jegyzék.

A Könyvtárral kapcsolatos szakirodalom