Scitovszky János (1785-1866)


Tertulliano Giangiacomo (1823–1892) olasz festőművész rajza után Nicola Moneta (1807–1884) által készített acélmetszet Scitovszky Jánosról.

Bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.

Hivatkozás: Némethy 245.
Hivatkozás: Pex – Somogyi-könyvtár
Hivatkozás: Gyászjelentés

nyomtatott, címeres ex libris, litográfia 117x153 mm

felirat:
Princeps Joannes Bapt. Scitovszky de Nagy-Kér S. R. E. Presb. Cardinalis, Primas Regni Hung. Aeppus Strigon. Legatus Natus, Ins. Ord. S. Steph. R. A. Praelatus, et M. Crucis Eques Etc. Etc. (Princeps Joannes Baptista Scitovszky de Nagy-Kér Serenissimus, Reverendissimus, Excellentissimus Presbiter Cardinalis Primas Regni Hungariae Archiepiscopus Strigoniensis Legatus Natus, Insignis Ordinis Sancti Stephani Regis Apostolicus Praelatus et Magnae Crucis Eques Etc. Etc.)

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

festett címer

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés, dedikáció

Eminentissimo ac Celsissimo Principi, Domino Cardinali, Archiepiscopo Strigoniensi, Inclyti Regni Hungariae Primati, Joanni Bapt: Scitovszky de Nagy-Kér, pp: tt:
Dre: Venceslao Pessina S: M: E: Pragensis Canonico Custode, 18 18/1 55

Kapcsolat: Pesina, Václav Michal (1782-1859)

A hordozókötet adatai

aranyozott, címeres super ex libris, 100x85 mm

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Eminentissimo Celsissimo ac Rmo
D. Cardinali Scitowski,
Archiepiscopo Strigoniensi,
Primati Hungariae ...
Petrus Beck Praep. Gen. Soc. Jesu

Kapcsolat: Beckx, Peter Johann (1795-1887)

A hordozókötet adatai