Erdődi-Bakócz címer

 

Hivatkozás: Némethy 19.

Körmendy Kinga, A Bakócz-graduale lehetséges megrendelője és possessora = Magyar Könyvszemle, 125.évf. 2.sz. (2009), 212-220.

Püspöksüveges Erdődi-Bakócz címer.

A hordozókötet digitalizált változata