Zákonyi Mihály (1887-1960)

Könyvtáros, levéltáros, 1929 és l945 között az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár könyvtárosa.

 

kézírásos bejegyzés

Zákonyi Miskának régi barátsággal a szerző.

Kapcsolat: Holub József

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Nagyságos dr. Zákonyi Mihály ny. orsz. levéltárnok úrnak hálás tisztelettel ifj. Vayer Lajos

Kapcsolat: Vayer Lajos

A hordozókötet adatai