Vayer Lajos (1913-2001)

Művészettörténész.

Kapcsolat: Zákonyi Mihály

kézírásos bejegyzés

Nagyságos dr. Zákonyi Mihály ny. orsz. levéltárnok úrnak hálás tisztelettel ifj. Vayer Lajos

A hordozókötet adatai