Vayer Lajos (1913-2001)

Művészettörténész.

Kapcsolat:Zákonyi Mihály

Kapcsolat:Luttor Ferenc
kézírásos bejegyzés

Nagyságos dr. Zákonyi Mihály ny. orsz. levéltárnok úrnak hálás tisztelettel ifj. Vayer Lajos

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Méltóságos és főtisztelendő dr. Luttor Ferenc pápai praelatus, kánonjogi tanácsos úrnak hálás tisztelettel ifj. Vayer Lajos

A hordozókötet adatai