Luttor Ferenc (1886-1953)

Nagyváradi kanonok, apostoli protonotárius.

Kapcsolat:Vayer Lajos


kézírásos bejegyzés

Méltóságos és főtisztelendő dr. Luttor Ferenc pápai praelatus, kánonjogi tanácsos úrnak hálás tisztelettel ifj. Vayer Lajos

A hordozókötet adatai