Báthy László (1861-1933)

Esztergomi kanonok.

 

kézírásos bejegyzés

Méltóságos Báthy László c. püspök úrnak kiváló mély tisztelettel Győri Vilmos

Kapcsolat: Győri Vilmos

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Nagyságos és Főtisztelendő Báthy László prépost plebános urnak tisztelete jeléül szerző

Kapcsolat: Bándy Endre

A hordozókötet adatai