Bándy Endre (1865-?)

Evangélikus lelkész.


Kapcsolat: Báthy László

 

kézírásos bejegyzés

Nagyságos és Főtisztelendő Báthy László prépost plebános urnak tisztelete jeléül szerző

A hordozókötet adatai