Beczenczy Kelemen (XVI. sz.)

Kamarai tanácsos.

Kapcsolat:Verancsics Faustus


kézírásos bejegyzés

Clementis Beczenczij donatus per Generosum do: Faustum Verancium 15. die Octobris Anno 1584 Posonij

A hordozókötet adatai