Verancsics Faustus (1551–1617)

Csanádi püspök, humanista polihisztor, feltaláló, történetíró.

Kapcsolat:Beczenczy Kelemen


kézírásos bejegyzés

Clementis Beczenczij donatus per Generosum do: Faustum Verancium 15. die Octobris Anno 1584 Posonij

A hordozókötet adatai