Alagovich János
Arady János
Bajzáth József
Bánffy Klára
Bárdy Ádám
Bärnkopf Ignác
Batthyány Alajos
Beckmann, Johann
Beckx, Peter Johann
Bélik József
Benkő Ferenc
Benkő József
Benyák József
Benyovszky János
Bernolák, Anton
Bethlen Karolina
Betzelt Ferenc
Beznák Pál
Bíró Ferenc
Bucsegh János
Châlus-Saussat (Chaslus-Saussat),
   Françoise

Crudy Dániel
Csáky Miklós
Cserei Miklós
De Feltz, Guillaume-Antoine-Francois
Dessewffy László
Draveczky Ferenc
Durguth József
Dvorák Julián
Eberhard, Christian Friedrich
Fangh István
Fuchs Xavér Ferenc
Fuker Frigyes Jakab
Gábor János
Gosztonyi István
Görgei Márton
Grafenberger (Graffenberger) Ádám
Gyergye (Gergye) János
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Haskó István
Helmuth Gáspár
Herrl, Josef Alexander von
Hevánszky Lipót
Imre János
Iványi János
Jáczyg György
Jakosics József
Haskó István
Jordánszky Elek
Jósika János
Juragha István
Kajdacsy Antal
Kaszaniczky Ádám
Keglevich Zsigmond
Király József
Kirchmayr, Gilbert Alois
Klein József
Klinger György
Kollár István
Kollonich László
Kondor Lőrinc
Kopácsy József
Kovachich Márton György
Kovács (Kovách) Ádám
Kőváry György
Krastsenits Mátyás
Krautmann József
Kriszpach András
Kubik István
Ladáry Ignác
Lamberg, Karl Eugen von
Láng János Fortunát
Lochner, Georg Wolfgang Karl
Lonovics József
Madutka János Mihály
Mérey Sándor
Migazzi Kristóf Antal
Miklósffy András
Miklósffy Imre
Miller Jakab Ferdinánd
Miskolczy Márton
Mitsanek József
Nádasdy Ferenc
Nagy Gábor
Nagy István
Narbonne-Lara, Jean-François
Nedeczky Imre
Nemes Sámel, Literáti
Németh György
Neumayer Mihály
Obizzi, Tommaso
Ordódy János
Páles Fülöp
Palkovics György
Pataki Sámuel
Paunácz Mihály
Perlaki Dávid
Pesina, Václav Michal
Pfingstel (Pfingsztl) Mihály
Piácsek János
Pottornyay András
Pyber Benedek
Reszka Flórián
Ribay György
Rimanóczy Ferenc
Rudnay Sándor
Rudnyánszky Sámuel
Rumy Károly György
Sabel István
Sághy Ferenc
Sándor István
Scitovszky János
Seth János
Seyler József Antal
Sinai Miklós
Spányik Glicér
Stipsics Ferenc
Stverteczky Imre
Szabó Ferenc
Szabó Pál
Szathmáry Domonkos
Széchényi Ferenc
Szemes György
Szerdahelyi Gábor
Szereday János Mihály
Szilágyi István
Szily Ferenc
Sztachó Pál
Sztankovics Antal
Sztáray Albert
Szvorényi Mihály
Tarkó Béla
Thalabér (Talabér) Boldizsár
Tompa László
Trabalik János
Ungerhoffer József
Überacker, Wolfgang Christoph von
Ürményi Péter
Vajda László
Valdinuczy Antal
Vantsay (Vantsai, Vancsay) János
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Viber József
Vilt József Ignác
Zachár András