Ady Endre
Andor György
Ávédik Félix
Bándy Endre
Bánffy Miklós
Bargár György
Báthy László
Bér Dezsőné (Bér Böske, Bleuer
   Erzsébet)

Béres István
Bogisich Mihály
Boltizár József
Boynicic, Ivan
Böhm János
Breyer István
Buchner Antal
Buchnerné Nyárasdy Ilona
Csárszky István
Csemez József
Csernoch János
Dedek Crescens Lajos
Degré Lajos
Drahos János
Eisenring, Carl Jacob
Elsasser (Rétháti) Gyula
Erdőssy (Horacsek) Ferenc
Etter Jenő
Fehér Gyula
Felber Gyula
Ferenczy György
Forster Gyula
Gigler Károly
Gömbös Gyula
Guba Pál
Gudenus, Heinrich von
Győrfy K. József
Győri Vilmos
Harmat Artúr
Hatala Péter
Hell Ferenc
Holló Kornél
Holub József
Horváth Aranka
Hudyma Emil
Jacob Gusztáv
Jedlicska Pál
Jeszenák Gábor
Jeszenszky Kálmán
Juhász Vilmos
Kakass László
Kanter Károly
Keller János
Kiss Károly
Kittenberger István
Klinda Teofil
Kohl Medárd
Kornfeld Móric
Lakatos (Lézer) Dénes Károly
Lenhossék Mihály
Lepold Antal
Lippay Lajos
Lollok József
Ludvig Gusztáv
Luttor Ferenc
Magyary-Kossa Sámuel
Mally János
Maszlaghy Ferenc
Mécs László
Mentes Mihály
Mertán János
Mészáros János
Meszlényi Antal
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Mihályfi Ákos István
Mindszenty József
Mosonyi (Dangelmajer) Lipót
Némethy Ernő
Némethy Lajos
Panziery Ferencné Lieb Rafaela
Pázmány Zoltán
Peczkó Antal
Pokorny Emánuel
Pór Antal
Rajner Lajos
Ravasz László
Reiner János
Reviczky Elemér
Robitsek Ferenc
Ronkay Antal
Schiffer Ferenc
Serédi Jusztinián
Soltész István
Stodola Ida Éva
Sujánszky Antal
Szabó Szádok Sándor
Szalay József
Számord Ignác
Tamási Áron
Tauber Sándor
Tiefenthaler József
Todoreszku Gyula
Túri (Turi) Béla
Vándor (Vassicsek) József
Vargha Dezső (teveli)
Vaszary Kolos Ferenc
Venczell Antal
Vezinger Károly
Wahrmund, Adolf
Walter Gyula
Werdenich (Werdenics) Endre
Wiedermann Károly
Záborszky István
Zákonyi Mihály
Zászlós Márta
Zichy Jenő