Ady Endre
Andor György
Arady János
Aschner Tivadar
Bánffy Klára
Bánffy Miklós
Bärnkopf Ignác
Bethlen Karolina
Beznák Pál
Bogisich Mihály
Boltizár József
Boynicic, Ivan
Cseremiszky Miklós
Csernoch János
Dankó József Károly
De Feltz, Guillaume-Antoine-Francois
Dessewffy László
Draveczky Ferenc
Durguth József
Eberhard, Christian Friedrich
Etter Jenő
Fangh István
Fessler, Joseph
Forster Gyula
Gigler Károly
Gosztonyi István
Görgei Márton
Gudenus, Heinrich von
Habsburg-Lotharingen, Karl Ambrus von
Hatala Péter
Hevánszky Lipót
Iványi János
Jeszenszky Kálmán
Jordánszky Elek
Juriga János
Kántz Lázár
Kaszaniczky Ádám
Király József
Kittenberger István
Klinda Teofil
Klinger György
Knauz Nándor
Kollonich László
Kopácsy József
Korn Fülöp Antal (Korn, Philipp Anton)
Kovachich Márton György
Krastsenits Mátyás
Krotky József
Láng János Fortunát
Lenhossék Mihály
Lepold Antal
Lochner, Georg Wolfgang Karl
Madách Imre
Majer István
Mally János
Massa Elek
Mécs László
Mészáros Imre
Migazzi Kristóf Antal
Miklósffy András
Mosonyi Dénes Lipót
Nagy Gábor
Némethy Lajos
Ordódy János
Ordódy Tivadar
Palásthy Pál
Palkovics György
Pauler Tivadar
Paunácz Mihály
Pesina, Václav Michal
Pór Antal
Pottornyay András
Rajner Lajos
Ravasz László
Ribay György
Robitsek Ferenc
Rudnay Sándor
Rumy Károly György
Ruscsák Antal
Rutkay Ignác
Scitovszky János
Serédi Jusztinián
Simor János
Sujánszky Antal
Szabó Pál
Szalay József
Szerdahelyi Gábor
Szily Ferenc
Sztankovics Antal
Szvorényi Mihály
Tábori Pál
Tamási Áron
Tholdt (Thólt, Thold) József Kristóf
Tóth Keresztély János
Überacker, Wolfgang Christoph von
Ürményi Péter
Vargha Dezső (teveli)
Vaszary Kolos Ferenc
Walter Gyula
Wenzel Gusztáv
Zádori (Draxler) János