Arady János
Bärnkopf Ignác
Bartakovics Pál
Berényi Zsigmond József
Bogisich Mihály
Boltizár József
Dolny István
Durguth József
Fangh István
Fessler, Joseph
Firmian, Vigilius Augustin Maria von
Frivaisz Mihály Ignác
Gosztonyi István
Görgei Márton
Gusztinyi János
Illyés István József
Jáklin István Miklós
Jordánszky Elek
Kántz Lázár
Klimó György
Knauz Nándor
Koller Ignác
Kollonich László
Luzsénszky László
Majer István
Mérey Mihály
Meszlényi Zoltán Lajos, Boldog
Migazzi Kristóf Antal
Mossóczy Zakariás
Náprági Demeter
Olasz Pál
Palásthy Pál
Patacsics (Patachich, Patatics) György
Péterffy Ferenc István
Pyber László
Rajner Lajos
Ravasz László
Richvaldszky György
Stock, Simon
Sujánszky Antal
Szerdahelyi Gábor
Szondy Pál
Telegdi Miklós
Ürményi Péter
Veresmarti Vég (Végveresmarti) Sámuel
Walter Gyula
Varlet, Dominique-Marie
Zbiskó József Károly